Koningspleindiner, 28 september 2013

Beste Koningspleiners en omwonenden,

Op zaterdag 28 september om 17.00 uur zal weer het jaarlijkse Koningspleindiner plaatsvinden. Iedereen is welkom om dan, gezellig met z’n allen, op het plein te komen eten.
Het BYO (bring your own) concept is makkelijk. Je neemt gewoon eten mee voor jezelf en voor iemand anders. Op het plein zal ruimte zijn om je eten neer te zetten. Vervolgens kan je proeven van je eigen eten, maar uiteraard ook van al het andere eten. Ook voor drinken geldt, BYO.

Succes verzekerd.

Zaterdag 15 juni 2013 Koningsplein Familievoetbaltoernooi

Het Koningspleinvoetbaltoernooi zal dit jaar in een nieuw jasje worden gestoken. Naast het bekende voetbaltoernooi voor jong en oud zullen er ook andere activiteiten worden georganiseerd. Zo zal er de hele dag een springkussen komen te staan waar kinderen tot en met acht jaar terecht kunnen. Verder hopen we op de beschikbaarheid van een schminkkraam. Daarvoor hopen wij nog buurtvrijwilligers voor te vinden. Daarnaast zal er – meer dan voorgaande jaren – meer te eten en te drinken zijn.

De spelverdeling is dit jaar als volgt:

  • Van 10 tot 11 uur: t/m 8 jaar
  • Van 11 tot 13 uur: 9, 10 en 11 jaar
  • Van 13 tot 15 uur: 12, 13 en 14 jaar
  • Van 15 tot 17 uur: 15 jaar en ouder

Een en ander zal iets meer vergen van de organisatie. Zo hebben we meer vrijwilligers nodig. Bij het springkussen zal voortdurend een volwassene aanwezig moeten zijn om er zeker van te zijn dat alleen de jongste kinderen er gebruik van kunnen maken. Er zullen ook vrijwilligers nodig zijn om sandwiches te smeren en de organisatiestand te bemensen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer behoefte aan mensen die bereid zijn een wedstrijd te fluiten.

Daarom hierbij een oproep aan alle buurtbewoners. Als u tijd hebt om een helpende hand uit te steken op het familietoernooi: graag aanmelden via Kpvoetbaltoernooi2013@gmail.com . Eventueel ook even het gewenste werk vermelden.

En zoals gezegd, iemand die de kinderen kan schminken is van harte welkom!

Tot ziens op 15 juni,

De organisatie